Paracetamol och oxikodon 325 mg / 7,5 mg (WATSON 933)

kr1,479.60