Smärtlindring

Alprax 2mg

kr1,479.60

Smärtlindring

Dilaudid 2 mg (2 A)

kr1,233.00

Smärtlindring

Dilaudid 2 mg (P 2)

kr1,233.00

Smärtlindring

Dilaudid 3 mg (K 3)

kr1,479.60

Smärtlindring

Dilaudid 4 mg (4 A)

kr1,479.60

Smärtlindring

Dilaudid 4 mg (K 4)

kr1,479.60

Smärtlindring

Dilaudid 4 mg (P 4)

kr1,479.60

Smärtlindring

Dilaudid 8 mg (8 a a)

kr1,726.20
kr1,726.20

Smärtlindring

Dilaudid 8 mg (P d 8)

kr1,726.20

Smärtlindring

Dilaudid-HP

kr1,923.48

Smärtlindring

E 30 (Opana ER 30 mg)

kr1,602.90
kr1,109.70

Smärtlindring

E617 20 (Opana ER 20 mg)

kr1,602.90

Smärtlindring

E674 10 (Opana ER 10 mg)

kr1,479.60

Smärtlindring

E693 40 (Opana ER 40 mg)

kr1,726.20

Smärtlindring

Fioricet 50 mg

kr1,233.00
kr1,479.60

Smärtlindring

Hydrokodon 325 mg / 5 mg

kr1,479.60
kr1,602.90
kr172.62